Belangrijke info voor wedstrijdrijders (uit KNSB nieuwsbrief oktober 2017)

Belangrijke info voor wedstrijdrijders

(uit KNSB nieuwsbrief oktober 2017)

Indeling categorieën
Volgens besluit van FIRS en CERS zullen per ingang van 1-1-2018 de indelingen van de categorieën worden aangepast. Dit betekent in Nederland het volgende:
Zowel de 1e als 2e jaars rijd(st)ers 2017 in een bepaalde categorie, gaan naar een categorie hoger, in geboortejaren uitgedrukt is dat:

Geboren

senior

1999

of eerder

jun A

2000

2001

jun B

2002

2003

kadet

2004

2005

pup.1

2006

2007

pup.2

2008

2009

pup.3

2010

2011

pup 4

2012

of later

Master

1978

of eerder


Rug- en beennummers
Voor seizoen 2018 zullen rug- en beennummers gewijzigd worden. Dit is o.a. voor een betere en snellere uitslagverwerking belangrijk. Exacte toekenning van nummers zal eind november bekend gemaakt worden, maar houd hier alvast rekening mee bij het bestellen van nieuwe pakken voor het volgende seizoen.
De wijziging zal als volgt doorgevoerd worden: alle junioren-A krijgen een senioren nummer en de aparte nummering van de HSB en HSC categorie vervalt.
Het wordt dan:
Alle senioren heren ( A-, B- en C categorie) en junioren-A heren worden doorlopend genummerd en dragen een GEEL nummer met zwarte cijfers;
Alle senioren dames en junioren-A dames worden doorlopend genummerd en dragen een WIT nummer met zwarte cijfers;
Alle jeugdrijders-jongens van pupillen 4 t/m junioren-B dragen een WIT nummer met zwarte cijfers;
Alle jeugdrijders-meisjes van pupillen 4 t/m junioren-B dragen een GEEL nummer met zwarte cijfers.
Alle jeugdrijders pupillen 4 t/m junioren-B houden wel het hun toegewezen nummer. Ook voor de Masters is er geen wijziging: zij behouden het hun toegekende nummer en dragen een ROOD nummer met witte cijfers.


Aanvraag startnummer
Uit de inventarisatie van de startnummers blijkt dat er een behoorlijk aantal licentiehouders zijn die wel een inline-skate wedstrijdlicentie hebben, maar (nog) geen bijbehorend startnummer aangevraagd hebben. Reglementair is een door de KNSB verstrekt startnummer verplicht bij deelname aan wedstrijden onder auspiciën van de KNSB. Voor de goede orde adviseren wij om voor 15 februari 2018 een startnummer aan te vragen, daar anders de levering voor aanvang van de eerste wedstrijden niet gegarandeerd kan worden.
Kijk voor de exacte specificaties van de rug- en beennummers en/of een aanvraagformulier op: https://knsb.nl/inlineskaten/rug-en-beennummers/


Concept-data start seizoen en NK’s 2018
Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de wedstrijdkalender 2018 willen we graag informeren over de startdatum van het seizoen. De landelijke baancompetitie (jeugd en senioren) zal van start gaan op zaterdag 31 maart 2018. Ook de NK’s zullen in een vroeg stadium plaatsvinden, namelijk: 10-12 mei NK baan/weg en op 19 mei NK marathon.


Overig
Wijzigingen van internationale reglementen ontvangen wij in december. Begin 2018 zal een aanpassing van de specifieke bepalingen worden doorgevoerd. Dan zal ook duidelijk worden wat o.a. de nieuwe categorie-indeling betekent voor de toegestane wieldiameter, wedstrijdafstanden en indeling van competities. De internationale bonden hebben al wel aangegeven dat de 300m tijdrit en de relay op de weg van het programma zullen verdwijnen. Deze besluiten worden dan overgenomen in de Nederlandse reglementen.