Gewestelijke Kampioenschap Marathon 2018

Gewestelijke Kampioenschap Marathon Gewest NH-U 27 mei 2018

categorie HJ(AB) 40 ronden

Maik Stam 1e

categorie: DJ(AB)
Iris Tiben 1e
Melissa Stam 5e
categorie: HKA 30 ronden
Menno van Eig 2e
Ids van Komen 3e
Finn van Driel 4e
categorie: DKA
Janne Berkhout 1e
Jet Fransen 2e
Melissa Mooijman 3e
Rianne Tiben 5e
Maite van Komen 8e
categorie: HP(1-2) 20 ronden
Jan Mooijman 1e
Chris Berkhout 2e
Tim Kee 3e
Heren Pupillen Clean Sweep
Heren Pupillen Clean Sweep
Dames Kadetten Clean Sweep
Dames Kadetten Clean Sweep