NK Marathon 2023

NK Marathon 2023 Rotterdam

Sofia Schilder pakt ook de Nationale titel bij de junioren A en Jet Fransen pakt het zilver bij de marathon in Rotterdam, gereden op 24-6-2023.

Verdere uitslagen:

Janne Boos 7e DJB
Sharissa Oussoren 11e DJB

Kay Schipper 10e HSA
Bart Mol 20e HSA
Daan Berkhout 37e HSA
Ivo de la Porte 58e HSA

Menno van Eig 4e HJA

Beau Wagemaker 7e DSA
Bente Kerkhoff 10e DSA
Lisanne buurman 14e DSA
Janne Berkhout 18e DSA
Iris tiben 21e DSA
Nikki Noordergraaf 22e DSA
Ria Schilder 31e DSA

Masters
Raymond van Hemert 39e