• Aannamebeleid vrijwilligers

  Aannamebeleid Radboud Inline-Skating

  Bij nieuwe vrijwilligers, trainers, bestuursleden volgen we de volgende procedure:

  1. (Kennismakings)gesprek plannen. Huisregels en gedragsregels in dit gesprek meenemen.
  2. Referenties Checken: We bellen bijvoorbeeld de club waar waar de vrijwilliger/coach vandaan komt
   Punt 2 is niet per sé noodzakelijk bij iemand die vanuit (jarenlange) clublidmaatschap een functie gaat vervullen
  3. Trainers, bestuur: VOG aanvragen en herhaal dat elke 3-5 jaar
  4. Bestuursleden, trainers lid van de KNSB maken. Indien dit niet kan, een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) laten tekenen.