Bestuur

Het bestuur

Bestuur Radboud Inline Skating: Om het reilen en zeilen van de vereniging soepel te laten verlopen hebben wij natuurlijk een bestuur nodig.
Het bestuur van Radboud Inline-Skating bestaat uit de volgende personen:

 

Secretaris : Remco Kuhlman | secretaris@radboud-inlineskating.nl
Voorzitter : Piet Schipper
Penningmeester : Vacature |  | penningmeester@radboud-inlineskating.nl
:
Ledenadministratie : | info@radboud-inlineskating.nl
Algemeen bestuursadvies  : Jeroen Kuin | John Ruiter
Sponsoring
:  Sjaak Schipper | 0622914262 | sponsoring@radboud-inlineskating.nl
Beheer
Website/Facebook
: Remco Kuhlman | secretaris@radboud-inlineskating.nl

Verder werken we met commissies en een hoop vrijwilligers die een aantal taken doen. Zie ook de contact pagina.