• Ontstaansgeschiedenis

  Radboud Inline-skating (Inline-skating West-Friesland)
  Hoe het is ontstaan

  Radboud Inline-skating is ontstaan uit de samenwerking tussen IJs- en Skeelervereniging Radboud Medemblik en IJsclub de Noord uit Wervershoof:

  IJsclub Radboud Medemblik.

  De ijsclub Radboud uit Medemblik is opgericht begin 1900 en is de oudste vereniging van Medemblik met ca. 600 ijsleden. Eerst werd er geschaatst op de Westerhaven van Medemblik maar vanaf 1960 werd er een ijsbaan gemaakt aan het Opperdoezerpad.

  Onder leiding van toenmalig voorzitter Jan Kamps werd op 24 september 1994 een skeelerbaan geopend met een 400-meter baan op dezelfde locatie als de ijsbaan. Zo kon de vereniging meer gebruik maken van de ruimte waarover werd beschikt, namelijk in de winter een 400-meter schaatsbaan en in de zomer een skeelerbaan. De vereniging beschikt over een gezellige kantine waarbij het zowel bij vorst in de winter als in het zomerseizoen goed en gezellig vertoeven is.

  In 2005 werd de skeelerbaan aangepast aan de nieuwe normen en werd- met behoud van de 400-meter baan- ook een 250-meter baan aangelegd en een 180-meter oefenbaan.

  Eind 2015 is de baan wederom aangepast. Vanuit de alsmaar groeiende, succesvolle vereniging was er vraag naar nieuw en vooral meer asfalt. Vanaf 2016 beschikt de baan over verschillende (weg)parcoursen en pleintjes, waarop (inter)nationale wedstrijden gereden kunnen worden en er vele trainingsvormen op inline-skates beoefend kunnen worden. Deze vernieuwingen zijn mogelijk gemaakt door de subsidie vanuit de Provincie Noord-Holland en met medewerking van vele vrijwilligers.

  IJsclub De Noord Wervershoof.

  IJsclub De Noord is opgericht in 1901. Sinds haar 100 jarig bestaan in 2001 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

  De ijsclub De Noord heeft sinds 1962 haar ijsbaan gehad op het complex van stichting de Zeehoek. In september 2006 is de ijsclub door de stichting de Zeehoek gemaand het complex te verlaten.

  In overleg met de gemeente is tijdelijk toestemming verkregen om de waterberging aan de Westrand als IJsbaan te gebruiken tijdens vorst perioden en in 2009 kon er daadwerkelijk geschaatst worden. De besprekingen/onderhandelingen met de gemeente hebben enige tijd (jaren) in beslag genomen, maar er kwam toestemming om de waterberging aan te merken als sportfunctie en de gemeente wilde ook financieel bijdragen om het geheel te realiseren.

  IJsclub De Noord wil bij deze ijsbaan ook andere sport mogelijkheden creëren.

  Zo is er, naast de ijsbaan ook een Inline-skate baan, berging, een kleine kantine en een Jeu de Boules-baan. Er is een Stichting Omnium Sport opgericht om de samenwerking van sportclubs en verenigingen in Wervershoof te realiseren. In gesprek met skeeleraars, o.a. Sjoerd en Mariska Huisman kwam van hun het voorstel om geen 400m. baan maar een piste te realiseren. Deze plannen hebben we verder uitgewerkt. In 2016 is mede met subsidie vanuit de Provincie Noord-Holland en vrijwilligers de boarding aangebracht en is in het midden van de ijsbaan nu een 200 meter lange (inter)nationale skeelerpiste gerealiseerd.

  Deze piste is naar de helaas te vroeg overleden Sjoerd Huisman vernoemd.